Po roce opět úspěch v soutěži: Jsi připraven k obraně státu?

2021

Po roce opět úspěch v soutěži JSI PŘIPRAVEN K OBRANĚ STÁTU?

 

———————————————————————————————————-2020

Velký úspěch našich žáků ve středoškolské soutěži s názvem “ JSI PŘIPRAVEN K OBRANĚ STÁTU?“ ANEB STŘEDOŠKOLSKÉ KLÁNÍ O POHÁR PRESAFE

 

AKCE – ŠKOLNÍ OBLEČENÍ TRIVIS do 18.10.

 

 

 

 

Soutěž „Máš na to“

Soutěž fyzické způsobilosti žáků středních škol oboru Bezpečnostně právní činnost.

Termín konání: 30. 9. 2021

Místo konání: Hranice, budova SOŠ Hranice, Jaselská 832

Soutěž je pořádána pod záštitou ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáše Landsfelda a v rámci projektu IKAP – Rovný přístup ke vzdělávání d ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Propozice soutěže 2021

disciplíny

 

 

Den ve službě pražského policisty 13. 10. 2021

Den ve službě pražského policisty 13. 10. 2021 – akce určena pro 4. ročníky

  • zájemci se přihlásí u třídních učitelů
  • program viz příloha

POZVÁNKA-WORKSHOP-13.10.2021

Program workshopu – 13.10.2021

Odborná praxe 3. ročníky -153. ženijní prapor OL

Kdy: 13. 10. od 8 hod

Kdo: 3. A a 3. B

dozor Mgr. Marta Zatloukalová a Mgr. Karolína Mlčochová

Náplň praxe bude:
Žáci budou rozděleni do čtyř skupin a tyto na sobě nezávisle budou střídat stanoviště tak, aby byly dodrženy požadované hygienické podmínky. První částí bude prezentace zaměřená na představení profese vojáka a možností kariéry v armádě, také představení ženijního praporu v Olomouci a jeho činnosti. Dále pro žáky budou vytvořena stanoviště, kde se seznámí s využitím těžké a speciální techniky, vojenských vozidel, prezentace zbraní a střelba na trenažeru, pracoviště pyrotechniků a přehlídka jejich vybavení včetně možnosti vyzkoušení, bojové techniky a činností, podle možnosti přehlídka musada. Zdravotníci a vojenští záchranáři, jejich činnost a vybavení, specialisté z misí v Afghánistánu.

 

Odborná praxe 3. ročníky – ZZS Kroměříž

kdy:  v úterý 14. 9. 2021 v časech od 8:00 (třída 3. A) a od 10:00 (třída 3. B) hodin

kde: u organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o., se sídlem Havlíčkova ulice 3 v Kroměříži

vedoucí akce: Mgr. Karolína Mlčochová, Mgr. Marta Zatloukalová

Maturitní zkoušky podzim 21 – rozpis ústní zkoušky

  • termíny didaktických testů zveřejní MŠMT 15.8. : pozvánky byly odeslány na vámi zadané emailové adresy

didaktické testy proběhnou od 1.9. – 2.9.  MA, AJ, ČJL, NJ

JZS_podzim-2021_časový rozpis DT

 

  • písemná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – proběhne v pondělí 30. 8. 2021 – od 8:00 hod v budově naší školy
  • ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhnou v pondělí 6. 9. 2021 – časový rozpis:

ústní zkoušení – žáci dle časů

———————————————————————————————————-

 

Informace MŠMT k průběhu maturitních zkoušek – nově povinnost předložit negativní test

Termíny písemných prací:

19. dubna 2021 odborná maturitní písemná práce – v 8:00 hod

20. dubna 2021 písemná práce z českého jazyka a literatury – v 8:00 hod

21. dubna písemná práce z anglického/německého jazyka – v 8:00 hod

Didaktické testy:

24. 5. – 26. 5. 2021  – rozeslány pozvánky na Vámi zadané emailové adresy

MZ_kriteria_hodnoceni_2021

MZ_posunute_zkusebni_schema_jaro_2021

Ústní maturitní zkoušky: jmenný harmonogram bude zveřejněn během měsíce května

  • 1. 6. – 3. 6.: třídy 4. B a 3. AD (+ náhradní a opravné termíny)
  • 7. 6. – 8. 6.: třída 4. A

 

 

Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29.1.2021 – odstavec X. X.
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije
Písemné práce v jarním zkušebním období 2021 nekonají prvomaturanti z roku 2021 a ti, kteří konali řádný termín  na jaře 2020. Ostatní studenti hlásící se opravným nebo náhradním termínům písemné práce konají.

 

Způsob hodnocení profilových zkoušek

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury bez PP

Maturitní zkouška český jazyk a literatura

Profilová zkouška český jazyk a literatura seznam děl  2020-2021

Formulář-seznam literárních děl

Kritéria hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura

VZOR Pracovní list český jazyk a literatura ústní MZ

Maturitní témata německý jazyk ústní MZ

Maturitní témata anglický jazyk ústní MZ

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ bez PP

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ

VZOR Pracovní list AJ ústní MZ

VZOR Pracovní list NJ ústní MZ

Struktura a hodnocení pracovního listu MZ CJ (AJ, NJ)

Maturitní témata právo

Maturitní témata integrovaný záchranný systém

Stanoveni 5 vyucovacich dnu volna

 

 

Zahájení školního roku, info pro 1. ročníky šk.r. 2021/22

Zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. září od 8:00 v budově školy

třída 1. A přízemí učebna U1

třída 1.B přízemí učebna U2

žáci si sebou přinesou:

– kopii vysvědčení z 9. ročníku ZŠ

– pasovou fotografii k žádosti o ISIC + 290,- Kč

– psací potřeby

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

1., 6. a 9. září 2021

Netestují se žáci:

1) kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování; doloží potvrzení

2) po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu po prodělaném onemocnění; doloží potvrzení

3) kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ NÁVRATŮ ZE ZAHRANIČÍ

Všichni žáci oznámí ve škole, zda byli v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí. 

Pokud ne, neplatí pro ně žádné zvláštní podmínky. 

Pokud však v zahraničí byli, ověří škola, zda je žák platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19. Pokud ano, umožní mu přístup do školy. Pokud ne, bude muset škola zařadit zemi, ze které se žák vrátil, do kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí.

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign

Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.

V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

 

 

SEZNAMY PRVNÍ ROČNÍKY – rozdělení do tříd

2021 Adaptační kurz – Instrukce ke kurzu

učebnice 1. ročník pro školní rok 21-22

POKYNY-PRO-NOVÉ-STRÁVNÍKY VOJÁČKOVO NÁM. 4

Přihláška ke stravování Vojáčkovo nám 2021-2022

 

 

 

 

 

Rozvrh dálkového studia 1. pololetí 2021/2022

2021-22 rozvrh dálkové studium I.pololeti

2021-22 dálové studium rozpis konzultací 1. pololetí

 

Provoz školy o prázdninách

Úřední dny:

středa 21. 7. 2021 – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

středa 28. 7. 2021  – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

středa 11. 8. 2021 – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

středa 18. 8. 2021 – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

středa 25. 8. 2021 – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

 

 

  • od 30. 8. 2021 – běžný provoz – úřední hodiny od 9:00 – 14:00 hod

kontakty:

  • Lukáš Bejó (sekretariát) – 724 829 233 prostejov@trivis.cz
  • Štopl Jiří (školník) – 724 993 687

Zážitkový kurz s potápěním – ostrov Pag

Pag informace