Úspěch v soutěži Střední Roku

Je mi velkým potěšením Vám oznámit, že v hodnocení projektu StředníRoku 2018/2019 patří právě naše střední škola z pohledu studentů a absolventů k TOP středním školám v České republice.

V letošním hodnocení se naše střední škola umístila na 2. místě v kategorii Olomoucký kraj!

StredniRoku (42)

Workshop – Právo přeje připraveným

Workshop PRÁVO PŘEJE PŘIPRAVENÝMworkshop o praktickém právním minimu pro střední školy

pro 3. ročníky – 19. 11. (3. B) a 17. 12. 2019 (3. A)

Projekt byl vytvořen neformální skupinou Zapni, kterou tvoří převážně absolventi Právnické fakulty Masarykovy univerzity, a je zaštítěn a financován Evropským sborem solidarity.

Projekt je dále podporován také Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, Advokátní kanceláří JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D., a organizací pro zvládání obtížných životních situací Spondea, o.p.s.

Projekt Právo přeje připraveným má za cíl přinést studentům základní praktické informace z různých právních oblastí, a to vzhledem ke skutečnosti, že se dospívající člověk začne stále častěji v osobním i profesním životě dostávat do situací, při kterých je dobré vědět, na co si dát pozor, jaká má práva a povinnosti, kde hledat odpovědi na své otázky a případně jak řešit případné právně-relevantní potíže.

Přednášejícími jsou absolventi Právnické fakulty Masarykovy univerzity, oboru právo, kteří se rádi s mladými lidmi podělí o znalosti, zkušenosti a hodnoty, které nabyli nejen studiem práv, ale i praxí a prací v oboru, ať to byly úřady, advokátní kanceláře, soudy, poradny apod.

Jde o neformální a prakticky zaměřenou výuku, kdy jen nastíníme teoretický podklad daného tématu, ale hlavní náplň semináře bude spočívat v jeho praktické části, kdy si studenti budou moci vyzkoušet své komunikační a argumentační schopnosti, kritické a analytické myšlení, řešení problémů modelových situací, práci se smlouvou, hraní rolí apod.

 

Vánoční zájezd Krakov + Wieliczka: 10.12. 2019

POZOR ZMĚNA ODJEZDU!!!

PROSTĚJOV  6:00 hod – OD MÍSTNÍHO VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

OLOMOUC 6:20 hod – Z BRNĚNSKÉ ULICE

 

Podrobnosti najdete v níže uloženém souboru:

Krakov_Wieliczka_advent – 10. 12. 2019

 

                  

Anglie 2020

 Anglie 2020

Základní informace:

TERMÍN ZÁJEZDU předběžně ŘÍJEN 2020 A JE URČEN PRO ŽÁKY 2. – 4. ROČNÍKU.

Momentální kalkulace zájezdu je cca 14.300 v závislosti na počtu účastníků a kurzu měny GBP.Je možné, že cena zájezdu se bude mírně lišit od nyní navrhované ceny, vše závisí na počtu účastníků a na ceně letenek. Cena zájezdu by neměla přesáhnout 15 000 Kč.

Zájezd bude organizován částečně agenturou a naší školou.

 

Cena zájezdu zahrnuje následující položky:

Leteckou dopravu z Brna do Londýna – pravděpodobně letiště Stansted, v ceně je příruční zavazadlo

Dopravu z letiště do centra Londýna

5x ubytování v hostitelských rodinách  včetně celodenní stravy – oběd formou balíčku

Komplexní pojištění vč. storna zájezdu

Zajištění vybraných položek agenturou

Doprava na výlet+ Vstupy do vybraných památek + MHD v Londýně

VSTUPY DO VYBRANÝCH PAMÁTEK, KTERÉ JSOU ZAHRNUTÉ V CENĚ ZÁJEZDU: celkem cca 2000 Kč

Hrad Windsor 22 GBP (cca 670 Kč)

Oxford College 9,30 GBP (cca 282 Kč)

SalisburyCathedral 3,50 GBP (cca 107 Kč)

Madame Tussaud 28 GBP – dle zájemců (cca 850 Kč)

DOPRAVA NA VÝLETY: celkem cca  2000 Kč

Cena jízdného do Oxfordu 28 GBP (cca 850 Kč)

Cena jízdného do Windsor 20 GBP (cca 610 Kč)

Cena jízdného do Salisbury, Stonehenge 16 GBP (cca 485 Kč)

MHD Londýn cca 1042 Kč

4 denní jízdné 34,40 BGP (cca 1042 Kč)

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ZÁJEZDU – ORGANIZACE JEDNOTLIVÝCH DNŮ SE MŮŽE LIŠIT V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY ORGANIZACE ZÁJEZDU

  1. den – přílet do Londýna, ubytování
  2. den – prohlídka po památkách Londýna (Big Ben, Westminsterské opatství, Buckingham Palace, Tower, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Soho…)
  3. den – celodenní výlet na královský hrad Windsor + prohlídka hradu
  4. den – celodenní výlet Oxford, po návratu večerní prohlídka Londýna
  5. den – celodenní výlet Stonehenge, Salisbury
  6. den – odjezd na letiště, přílet do ČR

 

Podmínkou účasti zájezdu jsou následující hlediska:

  1. Bezproblémový prospěch a chování žáků, žádné kázeňské postihy a neomluvené hodiny
  2. V průběhu celého zájezdu budou žáci dodržovat pravidla stanovená školním řádem, je zakázáno konzumovat alkohol a omamné látky a dodržovat všechna pravidla stanovená vedoucím zájezdu
  3. U žáků v maturitních ročnících je podmínkou bezproblémová docházka do výuky ve škole, žádné neomluvené hodiny a prospěch z jednotlivých maturitních předmětů nepřesáhne průměr 2,5

V případě, že žáci nejsou plnoletí, je potřebný souhlas jejich zákonných zástupců s účastí na zájezdu.

 

Případné dotazy směřujte na M. Kopytková

Email kopytkova@trivis.cz

 

 

Postup pro přihlášení do Bakalářů

Podrobný postup najdete v přiloženém souboru:

prihlaseni do bakalaru

Maturitní zkoušky jaro 2020 – PŘIHLÁŠKY

Do 2. 12. 2019 – žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy

– současní žáci přihlášky obdrží u svých třídních učitelů

– pro opravné termíny byly přihlášky odeslány na mailové adresy

POKOS – Příprava občanů k obraně státu 22.10.

POKOS – Příprava občanů k obraně státu

článek o úspěšné proběhlé akci:

http://www.pokos.army.cz/aktuality/pokos-deti-v-olomouckem-kraji-se-dozvedely-co-delat-v-krizovych-situacich-i-co-znamena

 

Pořádající organizace:             Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR

Ročníky:                                          3. a 4. ročník

Datum:                                            úterý 22. 10. 2019

Místo:                                               TRIVIS – SŠV Prostějov, s.r.o.

 

Program:

Žáci získají informace o principech obrany státu, úloze ozbrojených sil ČR při řešení krizových situací, členství v mezinárodních organizacích. Seznámí se s tím, co dokážou zbraně hromadného ničení, chemické havárie, protichemickými opatřeními ochrany obyvatelstva, první pomocí … Součástí jsou praktické ukázky techniky, výzbroje a výstroje.

 

Více informací naleznete také na http://pokos.army.cz/aktuality

 

Soutěž v první pomoci, 22. 10. 2019

Soutěž v první ppomoci pro žáky oboru Bezpečnostně právní činnost

Datum konání: 22. 10. 2019

Místo konání: VOŠZ a SZŠ Praha 4

Propozice – soutěž PP BPČ 2019

Zahájení školního roku 2019/20

Zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2.9. v 8:00 hod, třída 3. B v 10:00 hod

 

 

Maturitní zkoušky podzim 2019 – pozor změna – ústní zkoušení !!!

Rozvrh dálkového studia pro šk. r. 2019/20

2019-20 PŘEDBĚŽNÝ ROZPIS KONZULTACÍ DÁLKOVÉHO STUDIA

2019-20 dalkari rozvrh -TABULKA I.pololeti