Denní studium

4 leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

UČEBNÍ PLÁN DENNÍHO STUDIA:

Všeobecně vzdělávací předměty

český jazyk a literatura dějepis tělesná výchova
cizí jazyk I psychologie základy přírodních věd (chemie,fyzika,biologie)
cizí jazyk II pedagogika péče o zdraví a první pomoc
společenský základ matematika
sociální komunikace zeměpis

Odborné předměty

právo sebeobrana ekonomika
bezpečnostní činnost penologie integrovaný záchranný systém
kriminalistika informatika střelecká příprava
kriminologie technika administrativ

Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky

(didaktické testy)

Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky – volitelné (nepovinné) předměty
český jazyk a literatura český jazyk a literatura, cizí jazyk, právo bezpečnostní činnost
cizí jazyk/matematika integrovaný záchranný systém kriminalistika
souhrnná praktická zkouška z odborných předmětů (ve formě písemné práce + praktické ukázky ze sebeobrany) sebeobrana