Pro studenty

Školní knihovna:

Mgr. Blanka Novotná
e-mail: b.novotna@trivisprostejov.cz

Půjčovní doba

Pondělí 11:40 – 12:40                            kabinet 6
individuálně po předchozí domluvě           kabinet 6

Individuálně                 po předchozí domluvě

– knihy lze půjčovat a vracet i mimo půjčovní dobu (po předchozí domluvě)

Preventista sociálně patologických jevů

Mgr. Anna Zedníková
e-mail: zednikova@trivisprostejov.cz

Úterý 10:00 – 10:40 kancelář školy
Čtvrtek 08:50 – 09:35 kancelář školy

Výchovný poradce

Mgr. Marta Zatloukalová
tel.: 582 336 649, 775 344 561
e-mail: m.zatloukalova@trivisprostejov.cz

konzultační hodiny

středa 12:30 – 13:15 kabinet VP 1. patro
čtvrtek 10:00 – 10:45 kabinet VP 1. patro
          jiný termín konzultací možný po předem sjednané domluvě