Učební plán

Učební plán najdete v přiloženém souboru:

Kód a název oboru vzdělávání:     

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Název školního vzdělávacího programu: 

Veřejnoprávní ochrana

Délka a forma vzdělávání:                              

čtyřleté denní studium

                                                                          

 

Maturitní zkouška:

Společná část maturitní zkoušky (didaktický test)

Profilová část maturitní zkoušky

český jazyk a literatura český jazyk a literatura, cizí jazyk, právo
cizí jazyk / matematika integrovaný záchranný systém
souhrnná praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce + praktické ukázky ze sebeobrany

Profilová část maturitní zkoušky – volitelné (nepovinné) předměty

                                                                  bezpečnostní činnost
                                                                   kriminalistika
                                                                   sebeobrana