Světová škola

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuálnívývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

VIZITKA ŠKOLY aneb „Jsem z TRIVISU? Pak nejsem z cukru!“

1.  Čím je naše škola výjimečná?

Naše škola dokáže žáky zocelit pro budoucí život, propojuje teorii s praxí. Za hodiny dřiny jsme odměněni nezapomenutelnými zážitky. Naše škola je „hořko-sladká“! J

Naše škola je sice malá, ale hlásí se do ní vždy mnoho uchazečů. Vztah mezi učiteli a žáky je jako mezi rodiči a dětmi. Všichni do ní chodíme rádi.

2.  Jak ve škole pracujeme s globálním rozvojovým vzděláváním?

Učíme se o něm nejen v rámci jednotlivých předmětů, ale mnoho si vyzkoušíme na vlastní kůži – máme dobře rozvinutou spolupráci s okolím a řadou organizací. Jsme figuranty složek integrovaného záchranného systému, pomáháme zabezpečit organizaci charitativních sbírek a akcí pro veřejnost, volíme ve studentských volbách, aktivně třídíme ve škole odpad, zapojili jsme se do projektu La Ngonpo… a doufáme, že naše práce je užitečná nám i ostatním J

3.  Proč se naše škola uchází o zisk titulu SVĚTOVÁ ŠKOLA?

 Chceme zjistit, co v nás je! Chceme najít další témata rozvojového vzdělávání a soužití mezi kulturami, se kterými ještě nepracujeme. Chceme naši školu ukázat světu! J