Maturity

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 podč. 135/2020 Sb.

Tento zákon tedy upravuje podobu a způsob konání maturitní zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonemjsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů, celé znění zákona najdete na stránkách MŠMT.

Oficiální webové stránky nové maturitní zkoušky