Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021 studijního oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

4 leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) :
1.kolo přijímacího řízení :

1. termín: se uskuteční 14 dnů po otevření škol

2. termín:  ZRUŠEN


Termín podání přihlášek:  1. 3. 2020


Školné:

pro denní studium činí 1840,- Kč měsíčně (18400,- Kč ročně)


Přijímací řízení :

4letá denní forma vzdělávání: