Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 studijního oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

4 leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) :
1.kolo přijímacího řízení :

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021


Termín podání přihlášek:  1. 3. 2021


Školné:

pro denní studium činí 1840,- Kč měsíčně (18400,- Kč ročně)


Přijímací řízení :

4letá denní forma vzdělávání:

  • přijímací řízení proběhne dle platné legislativy MŠMT – kritéria budou zveřejněna do 31. 1. 2021
  • prihlaska denni