Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 studijního oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

4 leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) :
1.kolo přijímacího řízení :

1. termín: středa 5. května 2021 (náhradní termín 19. 5. 2021)

2. termín:


Termín podání přihlášek:  1. 3. 2021


Školné:

pro denní studium činí 1840,- Kč měsíčně (18400,- Kč ročně)


Přijímací řízení :

4letá denní forma vzdělávání: