Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2023/2024 studijního oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

4 leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) :
1.kolo přijímacího řízení :

1. termín: 13. 4. 2023

2. termín: 14. 4. 2023


Termín podání přihlášek:  1. 3. 2023


Školné:

pro denní studium činí 1840,- Kč měsíčně (18400,- Kč ročně)


Přijímací řízení :

4letá denní forma vzdělávání: