Kampaň PČR „To nevymažeš!“

Policie ČR ve spolupráci se společností ESET software spol. s r.o. připravila preventivní kampaň s názvem „To nevymažeš!“, která si klade za cíl šířit osvětu a vysvětlil nejen dospívajícím dětem rizika spojená s provozováním sextingu.

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti ESET software spol. s r.o. a Policie ČR, který sledoval zkušenosti se sdílením intimního obsahu mezi dětmi ve věku od 12 do 18 let a dospělými nad 18 let, uvedlo každé 7 dítě (14%) a každý třetí dospělý (33%), že někdy někomu odeslali dobrovolně své intimní fotografie nebo video. Pětina z oslovených dětí, které takový obsah sdílely, se již setkala s nějakou formou jeho zneužití.

Bližší informace najdete v následujícím odkazu: https://www.policie.cz/clanek/nebezpeci-spojena-se-sextingem.aspx

TO_NEVYMAZES_letak