Úřední hodiny v době distanční výuky

 •  úřední hodiny vždy ve středu od 9:00 – 13:00 hod

kontakty pro akutní případy:

Informace MŠMT k provozu škol do konce roku 2020

Informace k provozu škol do konce roku 2020

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712

 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 29. 11. 2020 se od 7. 12. 2020 zahajuje rotační prezenční výuka 1. – 3. ročníků. V týdnu od 7. 12. 2020 se budou ve škole vyučovat třídy „A“, v týdnu od 14. 12. třídy „B“, atd. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Přesné změny rozvrhu budou zaneseny do systému Bakaláři.

Odborná praxe Záchranka – 4. ročníky

 • 1.12. odpoledne praxe 4B/SK
 • 2.12. odpoledne praxe 4A/JP

 

APLIKACE ZÁCHRANKA – ambasadorka projektu Gabriela Mocková (Univerzita Palackého Olomouc)

Odborná praxe Střelnice PRESAFE – 3. a 4. ročníky

 • 3.12. dopoledne střelnice PRESAFE 3A/JP
 • 4.12. dopoledne střelnice PRESAFE 3B/JP

sraz 8:45 na střelnici, ul. Průmyslová, Prostějov

 • 8.12.  4.A – upravený program s novými informacemi + střelnice
 • 9.12. 4.B  – upravený program s novými informacemi + střelnice

sraz 8:45 na střelnici, ul. Průmyslová, Prostějov

 

S sebou teplé sportovní oblečení – část programu je venku!!!

Bílá pastelka 13.10.2020

 

 

Poděkování Bílá pastelka 2018

Ředitelské volno, 25. 9. 2020

Na základě doporučení nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly vyhlašuje vedení školy na pátek 25. 9. ředitelské volno.

Mimořádné opatření MZ

MIMOŘÁDNÉ_OPATRENI_MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Maturitní zkoušky podzim 2020 rozpis

MZ 2020 P – Rozpis ústního zkoušení 7. 9. 2020

PÍSEMNÁ ODBORNÁ_MATURITNÍ ZKOUŠKA –  rozpis žáků na učebně

Jednotné zkušební schéma MZ podzim-2020

JZS_podzim-2020_prilohy_1-7

 

 • odborné maturitní písemné práce – 31. 8. 2020 od 8:00 hodin

Rozdělení 1. ročníků

rozdělení  1. ročníků – aktualizováno 31.8.

 

zahájení v 8:00  v budově školy

1.A učebna U11 – 3. patro

1. B učebna U5 – 2. patro

 

Provoz školy o prázdninách

ČERVENEC – DOVOLENÁ

Úřední dny – SRPEN:

středa 5. 8. 2020  – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

středa 12. 8. 2020 – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

středa 19. 8. 2020 – úřední hodiny od 10:00 – 13:00 hod

 

 • od 26. 8. 2020 – běžný provoz – úřední hodiny od 9:00 – 14:00 hod

kontakty:

2. kolo přijímacího řízení – dálkové studium

 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2020/21

 

Z důvodu nenaplnění plánovaného počtu žáků do 1. ročníku v 1. kole přijímacího řízení, vyhlašuji pro 3leté nástavbové studium v  dálkové formě vzdělávání – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) 2. kolo přijímacího řízení.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2020

Přihlášky uchazeče –  budou doručeny v písemné podobě.

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia

pro školní rok 2020/22

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku nástavbového studia v 3leté dálkové formě vzdělávání – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) pro školní rok 2020/2021 takto:

 1. Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce tří let (doloženo výučním listem a vysvědčením z 3. ročníku SOU)

 

V Prostějově dne 16. 6. 2020

 

Mgr. Anna Zedníková

                                                                                   ředitelka TRIVIS – SŠV Prostějov, s.r.o.