Maturitní zkoušky 2020-2021 aktualizované termíny, povinnost prokázat se negativním testem

Informace MŠMT k průběhu výuky od 19.4.

Informace MŠMT k průběhu maturitních zkoušek – nově povinnost předložit negativní test

Termíny písemných prací:

19. dubna 2021 odborná maturitní písemná práce – v 8:00 hod

20. dubna 2021 písemná práce z českého jazyka a literatury – v 8:00 hod

21. dubna písemná práce z anglického/německého jazyka – v 8:00 hod

Didaktické testy:

24. 5. – 26. 5. 2021  – rozeslány pozvánky na Vámi zadané emailové adresy

MZ_posunute_zkusebni_schema_jaro_2021

Ústní maturitní zkoušky: jmenný harmonogram bude zveřejněn během měsíce května

 • 1. 6. – 4. 6.: třídy 4. B a 3. AD (+ náhradní a opravné termíny)
 • 7. 6. – 9. 6.: třída 4. A

 

 

Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29.1.2021 – odstavec X. X.
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije
Písemné práce v jarním zkušebním období 2021 nekonají prvomaturanti z roku 2021 a ti, kteří konali řádný termín  na jaře 2020. Ostatní studenti hlásící se opravným nebo náhradním termínům písemné práce konají.

 

Způsob hodnocení profilových zkoušek

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury bez PP

Maturitní zkouška český jazyk a literatura

Profilová zkouška český jazyk a literatura seznam děl  2020-2021

Formulář-seznam literárních děl

Kritéria hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura

VZOR Pracovní list český jazyk a literatura ústní MZ

Maturitní témata německý jazyk ústní MZ

Maturitní témata anglický jazyk ústní MZ

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ bez PP

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ

VZOR Pracovní list AJ ústní MZ

VZOR Pracovní list NJ ústní MZ

Struktura a hodnocení pracovního listu MZ CJ (AJ, NJ)

Maturitní témata právo

Maturitní témata integrovaný záchranný systém

Stanoveni 5 vyucovacich dnu volna

 

 

Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022 aktualizované termíny, nově povinnost prokázat se negativním testem

Informace MŠMT pro základní školy k testování k přijímacím zkouškám

Mimořádné opatření MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021

opatření obecné povahy – přijímací zkoušky

 

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů o denní studium oboru Bezpečnostně právní činnost převyšuje stanovený počet volných míst, uskuteční se v termínech 5. a 19. května 2021 školní přijímací zkoušky dle pokynů ředitelky školy, pokud vláda vzhledem k pandemické situaci nerozhodne jinak.

Školní přijímací zkouška se uskuteční 5. května 2021 od 8:00 hod. v budově školy

 • Náhradní termín 19. května 2021 od 8:00 hod v budově školy (v případě doložené omluvy z neúčasti v oficiálním termínu)
 • Uchazeč, který nekonal školní přijímací zkoušku v řádném termínu, se musí písemně omluvit ředitelce školy do 3 dnů
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021

kriteria prijimaci rizeni denni studium 21 – 22

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů o dálkové studium oboru Bezpečnostní služby nepřevyšuje stanovený počet volných míst, školní přijímací zkoušky se neuskuteční.

kritéria přijímacího řízení dálkové studium 21 -22

přihláška dálkové studium

přihláška denní studium

Informace MŠMT o provozu škol – povinná distanční výuka

Informace k provozu škol od 19.4. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 23. BŘEZNA 2021
Informace k provozu škol od 27. února 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA
Informace MŠMT k provozu škol od 1. 2. 2021
Informace k provozu od 25. 1. 2021
Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna
informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1
Opatření PES pro oblast školství
Povinná distanční výuka pro žáky 1. – 4. ročníků :
Dle aktuálního znění zákona č. 561/2004 Sb. (ŠKOLSKÝ ZÁKON); § 184a), platí:

“Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.”

Abyste předešli problémům (neomluveným hodinám, neprospěchu…), i v době distančního vzdělávání se musíte řídit aktuálním rozvrhem hodin.

Výuka většinou začíná v 8:00, až na výjimky. Doporučuji proto Bakaláře zkontrolovat cca v 7:45. To je doba, kdy už obvykle sedíte ve třídě a připravujete se na vyučování.

Také při distanční výuce je nezbytné si správně naplánovat denní režim.

Pár důležitých informací máte na nástěnce v online bakalářích.
Žádám všechny, aby pravidelně sledovali:
 • Bakaláře
 • Classroom
 • školní e-mail
V případě problémů se obracejte na třídního učitele.

 

 

Rozvrh konzultací dálkového studia 2. pololetí 2020/2021

2020-21 Rozvrh dálkaři II.pol. pdf

2020-21 Rozvrh dálkaři II.pol.

 

ROZPIS KONZULTACÍ DÁLKOVÉHO STUDIA 2. pololetí

 

Úřední hodiny v době distanční výuky

 •  úřední hodiny vždy ve středu od 9:00 – 13:00 hod

kontakty pro akutní případy:

Den otevřených dveří ZMĚNA TERMÍNU na – 27.1. 2021

Den otevřených dveří z důvodu vládních nařízení přesouváme na 27.1. 2021 od 12:00 – 17:00.

Nabízíme poskytnutí všech informací individuálně v níže vymezených časech. V případě zájmu stačí zapsat do tabulky příjmení a vaše telefonní číslo, kdy by se Vám prohlídka hodila, a my se na Vás budeme těšit!

 • prohlídku výukových prostor
 • ukázku sebeobrany
 • zkoušku snímání otisků prstů
 • využití nové laserové střelnice
 • a další…

Zápis do tabulky zde

 

 

 

Úspěch v soutěži: Jsi připraven k obraně státu?

Velký úspěch našich žáků ve středoškolské soutěži s názvem “ JSI PŘIPRAVEN K OBRANĚ STÁTU?“ ANEB STŘEDOŠKOLSKÉ KLÁNÍ O POHÁR PRESAFE

 

Informace MŠMT k provozu škol do konce roku 2020

Informace k provozu škol do konce roku 2020

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712

 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 29. 11. 2020 se od 7. 12. 2020 zahajuje rotační prezenční výuka 1. – 3. ročníků. V týdnu od 7. 12. 2020 se budou ve škole vyučovat třídy „A“, v týdnu od 14. 12. třídy „B“, atd. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Přesné změny rozvrhu budou zaneseny do systému Bakaláři.

Odborná praxe Záchranka – 4. ročníky

 • 1.12. odpoledne praxe 4B/SK
 • 2.12. odpoledne praxe 4A/JP

 

APLIKACE ZÁCHRANKA – ambasadorka projektu Gabriela Mocková (Univerzita Palackého Olomouc)

Odborná praxe Střelnice PRESAFE – 3. a 4. ročníky

 • 3.12. dopoledne střelnice PRESAFE 3A/JP
 • 4.12. dopoledne střelnice PRESAFE 3B/JP

sraz 8:45 na střelnici, ul. Průmyslová, Prostějov

 • 8.12.  4.A – upravený program s novými informacemi + střelnice
 • 9.12. 4.B  – upravený program s novými informacemi + střelnice

sraz 8:45 na střelnici, ul. Průmyslová, Prostějov

 

S sebou teplé sportovní oblečení – část programu je venku!!!

Bílá pastelka 13.10.2020

 

 

Poděkování Bílá pastelka 2018