Úspěch v soutěži Prezentiáda

Team Trivis Prostějov se umístil  na 2. místě v krajském kole Prezentiády SŠ v Olomouci (téma „Jak bych učil já“ ), postupuje do Grandfinále v Praze, které se bude konat 22.4.2022 na Newton University.