Třídní schůzky – listopad – online

Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou třídní schůzky jednotlivých tříd probíhat online formou.
Třídní učitelé Vás včas informují o konkrétním průběhu, datu a čase.