Přijímací zkoušky 8. 6. 2020, časový rozpis

Aktualizované pokyny a kritéria přijímacího řízení 2020

aktualizovane-pokyny-a-kriteria-prijimaciho-rizeni-2020
Bookmark the permalink.