Přijímací zkoušky 8. 6. 2020, časový rozpis

Aktualizované pokyny a kritéria přijímacího řízení 2020 dálkové studium

aktualizovane-pokyny-a-kriteria-prijimaciho-rizeni-2020-dalkove-studium
Bookmark the permalink.