Aktivní životní styl

Název projektu:                Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program:          Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:   1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:              1.1 – Zvyšování kvality ke vzdělávání

V rámci výzvy:                 č. 53

Projekt probíhá ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.