Projekt La Ngonpo

Školní rok 2013-2014

Projekt pokračuje v 2. A třídě v jazykové skupině B, i v letošním školním roce. Žáci se mohou těšit nejen na zapůjčení výstavy La Ngonpo na naši školu, ale také na dokončení celého projektu a vernisáž vlastní výstavy. Na ní bude k vidění výběr z jejich vlastní tvorby realizované během workshopů a lekcí věnovaných projektu La Ngonpo.

Díky práci na projektu jsme byli také osloveni nadací Člověk v tísni a získali možnost ucházet se o zisk prestižního titulu Světová škola.

Další informace a fotografie naleznete v souboru pdf, viz níže.

Celé zpravodaje La Ngonpo si můžete v elektronické podobě přečíst zde: http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html


Školní rok 2012-2013

Naše škola je zapojená do projektu globálního rozvojového vzdělávání pro školy La Ngonpo Místo setkávání.  Jedná se o česko – indický vzdělávací projekt zaměřený na multikulturní a globální výchovu.

Jedním z hlavních cílů projektu je seznámit české žáky s rozvojovou problematikou a zprostředkovat jim kontakty na vrstevníky v indickém Ladaku.

Originální metodiku mohou vyučující využít v různých předmětech zaměřených na témata multikulturní výchovy, globálního rozvojového vzdělávání, osobnostní a sociální výchovy a en­vi­ron­mentální výchovy. Výuka je vedená v českém i anglickém jazyce.

Ladak je oblast na severozápadě Indie, jež je součástí indického státu Džammú a Kašmír. Správním střediskem Ladaku je Léh.

Našimi partnerskými školami jsou:

  • Mulbekh  – Spring Dales Public School
  • Mahabodhi Residential School – Choglamsar u Lehu
  • ZŠ Horníkova – Brno
  • PORG Ostrava

Projekt realizuje Multikulturní centrum Praha, o. s. (MKC Praha).

Koordinátorem projektu naší školy je Mgr. Blanka Novotná