Maturitní zkoušky podzim 21 – rozpis ústní zkoušky

  • termíny didaktických testů zveřejní MŠMT 15.8. : pozvánky byly odeslány na vámi zadané emailové adresy

didaktické testy proběhnou od 1.9. – 2.9.  MA, AJ, ČJL, NJ

JZS_podzim-2021_časový rozpis DT

 

  • písemná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – proběhne v pondělí 30. 8. 2021 – od 8:00 hod v budově naší školy
  • ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhnou v pondělí 6. 9. 2021 – časový rozpis:

ústní zkoušení – žáci dle časů

———————————————————————————————————-

 

Informace MŠMT k průběhu maturitních zkoušek – nově povinnost předložit negativní test

Termíny písemných prací:

19. dubna 2021 odborná maturitní písemná práce – v 8:00 hod

20. dubna 2021 písemná práce z českého jazyka a literatury – v 8:00 hod

21. dubna písemná práce z anglického/německého jazyka – v 8:00 hod

Didaktické testy:

24. 5. – 26. 5. 2021  – rozeslány pozvánky na Vámi zadané emailové adresy

MZ_kriteria_hodnoceni_2021

MZ_posunute_zkusebni_schema_jaro_2021

Ústní maturitní zkoušky: jmenný harmonogram bude zveřejněn během měsíce května

  • 1. 6. – 3. 6.: třídy 4. B a 3. AD (+ náhradní a opravné termíny)
  • 7. 6. – 8. 6.: třída 4. A

 

 

Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29.1.2021 – odstavec X. X.
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije
Písemné práce v jarním zkušebním období 2021 nekonají prvomaturanti z roku 2021 a ti, kteří konali řádný termín  na jaře 2020. Ostatní studenti hlásící se opravným nebo náhradním termínům písemné práce konají.

 

Způsob hodnocení profilových zkoušek

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury bez PP

Maturitní zkouška český jazyk a literatura

Profilová zkouška český jazyk a literatura seznam děl  2020-2021

Formulář-seznam literárních děl

Kritéria hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura

VZOR Pracovní list český jazyk a literatura ústní MZ

Maturitní témata německý jazyk ústní MZ

Maturitní témata anglický jazyk ústní MZ

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ bez PP

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ

VZOR Pracovní list AJ ústní MZ

VZOR Pracovní list NJ ústní MZ

Struktura a hodnocení pracovního listu MZ CJ (AJ, NJ)

Maturitní témata právo

Maturitní témata integrovaný záchranný systém

Stanoveni 5 vyucovacich dnu volna