Maturitní zkoušky 2020-2021

Termíny:

6. dubna 2021 odborná maturitní písemná práce

7. dubna 2021 písemná práce z českého jazyka a literatury

8. dubna písemná práce z anglického/německého jazyka

 

JZS_jaro-2021_podrobne schema řádný termín

JZS_jaro-2021_řádný termín

JZS_jaro-2021_podrobne schema mimořádný termín

JZS_jaro-2021_mimořádný termín

Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29.1.2021 – odstavec X. X.
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije
Písemné práce v jarním zkušebním období 2021 nekonají prvomaturanti z roku 2021 a ti, kteří konali řádný termín  na jaře 2020. Ostatní studenti hlásící se opravným nebo náhradním termínům písemné práce konají.

 

Způsob hodnocení profilových zkoušek

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury bez PP

Maturitní zkouška český jazyk a literatura

Profilová zkouška český jazyk a literatura seznam děl  2020-2021

Formulář-seznam literárních děl

Kritéria hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura

VZOR Pracovní list český jazyk a literatura ústní MZ

Maturitní témata německý jazyk ústní MZ

Maturitní témata anglický jazyk ústní MZ

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ bez PP

Maturitní zkouška z CJ – AJ_NJ

VZOR Pracovní list AJ ústní MZ

VZOR Pracovní list NJ ústní MZ

Struktura a hodnocení pracovního listu MZ CJ (AJ, NJ)

Maturitní témata právo

Maturitní témata integrovaný záchranný systém