Workshop s žáky ZŠ Kostelec na Hané

Dne 9.1. 2019 proběhl v prostorách školy workshop pro žáky ZŠ a MŠ Kostelec na Hané.

Program:

  • základy sebeobrany
  • střelecká příprava
  • kriminalistika – daktyloskopie

Akce se uskutečnila v rámci projektu IKAP  – Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375

Fotografie z akce najdete v sekci Galerie – školní rok 2018/19