Workshop – Právo přeje připraveným

Workshop PRÁVO PŘEJE PŘIPRAVENÝMworkshop o praktickém právním minimu pro střední školy

pro 3. ročníky – 19. 11. (3. B) a 17. 12. 2019 (3. A)

Projekt byl vytvořen neformální skupinou Zapni, kterou tvoří převážně absolventi Právnické fakulty Masarykovy univerzity, a je zaštítěn a financován Evropským sborem solidarity.

Projekt je dále podporován také Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, Advokátní kanceláří JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D., a organizací pro zvládání obtížných životních situací Spondea, o.p.s.

Projekt Právo přeje připraveným má za cíl přinést studentům základní praktické informace z různých právních oblastí, a to vzhledem ke skutečnosti, že se dospívající člověk začne stále častěji v osobním i profesním životě dostávat do situací, při kterých je dobré vědět, na co si dát pozor, jaká má práva a povinnosti, kde hledat odpovědi na své otázky a případně jak řešit případné právně-relevantní potíže.

Přednášejícími jsou absolventi Právnické fakulty Masarykovy univerzity, oboru právo, kteří se rádi s mladými lidmi podělí o znalosti, zkušenosti a hodnoty, které nabyli nejen studiem práv, ale i praxí a prací v oboru, ať to byly úřady, advokátní kanceláře, soudy, poradny apod.

Jde o neformální a prakticky zaměřenou výuku, kdy jen nastíníme teoretický podklad daného tématu, ale hlavní náplň semináře bude spočívat v jeho praktické části, kdy si studenti budou moci vyzkoušet své komunikační a argumentační schopnosti, kritické a analytické myšlení, řešení problémů modelových situací, práci se smlouvou, hraní rolí apod.