Výsledky přijímacího řízení 2020

– v přiloženém souboru najdete seznamy přijatých uchazečů

seznam přijatých uchazečů denní studium 2020-21

seznam přijatých uchazečů dálkové studium 2020-21