Vězeňská služba ČR – 3. ročníky

– na základě podepsaného memoranda s Vězeňskou službou ČR proběhnou v prostorách školy pro žáky 3. ročníků odborné přednášky z oblasti vězeňství, penologie, práva, podmínek přijetí do pracovního poměru apod. (možnost vyzkoušet fyzické testy) …