Stáž pedagogů ve Vazební věznici Olomouc

Vazební věznice Olomouc

Stáž pedagogů odborných předmětů  

Dne 22. 3. 2023 proběhla ve Vazební věznici Olomouc stáž pedagogů odborných předmětů TRIVIS –  Střední školy veřejnoprávní Prostějov.

Vazební věznice Olomouc přiblížila svou činnost odborným pedagogickým zaměstnancům střední školy, kteří dále předávají informace a poznatky o Vězeňské službě ČR žákům v rámci studia odborných předmětů.

Stáž proběhla v rámci uzavřeného Memoranda o spolupráci Vazební věznice Olomouc se Střední školou veřejnoprávní – TRIVIS v Prostějově. Hlavním předmětem memoranda je zaměření na oblast prevence kriminality a vzdělávací aktivity na úseku veřejného pořádku, bezpečnosti a penologie a přiblížení pracovního prostředí žákům maturitních ročníků a jejich možném pracovním uplatnění ve Vězeňské službě ČR.