„Pretest FCE“ – pokročilé zkoušky z angličtiny – úspěch žáků

!!! POCHVALA OD BRITSKÉHO CENTRA UP OLOMOUC PRO NAŠE ŽÁKY !!!

36 žáků naší školy se zúčastnilo akce nazvané „Pretest FCE“ – pokročilé zkoušky z angličtiny, kterou zajistilo Britské centrum Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve spolupráci s paní Mgr. Zuzanou Hanelovou byla pro žáky připravena zkušební písemná a ústní zkouška, takže si každý zájemce tzn. „nanečisto“ mohl vyzkoušet, zda by dosáhl úrovně B2, a vykonal úspěšně Cambridge zkoušku FCE – First Certificate in English.

Konkrétně se jednalo o 11 žáků z druhých ročníků, 12 žáků ze třetích ročníků, a 13 žáků ze čtvrtých ročníků.

Výsledkem této akce, která měla u žáků premiéru, byly některé vynikající úspěchy našich žáků.

Nejlepší výsledek: Zdeněk Klčó 4. B

Dále v pořadí podle zisku bodů:

Tereza Suchánková 4. A

Natálie Moravcová 3. A, shodně s Alex Zapletal 2. A

Jiří Gabrišák 4. B, shodně s Kateřina Kejíková 4. A

Lukáš Konečný 4. A

Lucie Foukalová 2. A, shodně s Matěj Klimeš 2. A

Adéla Reitschmiedová 2. A, shodně s Vendula Pivoňková 2. A

Mezi dalšími se výborně umístili např. Jakub Novák, Šimon Polák, Michaela Vyžrálková, Viktor Čížek.

Výsledkem pretestu je to, že se mnoho našich žáků přihlásí k vykonání certifikátu, který má úroveň vyšší, než je maturitní, má mezinárodní a doživotní platnost, a je vydáván pod záštitou Cambridge Institute. Dále naší škole byla nabídnuta možnost budoucí pravidelné spolupráce s Britským centrem UP, a také možnost stát se přípravným centrem pro zkoušky Cambridge English.

Velkým překvapením pro zkoušející z institutu byly dosažené výsledky našich žáků, kteří přestože studují odbornou střední školu, prokázali obsáhlé znalosti ve vysokém počtu.

Škola přispívá na získání certifikátu jazykovým stipendiem.

Termíny konání akce: 18. 10. 2022 – písemná část, 21. 10. 2022 – ústní část

Místa konání akce:     Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci,

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní v Prostějově.