Olympiáda v českém jazyce

2012 – 2013

Dne 29. 10. 2012 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce.

Zúčastnili se žáci 2A a 4A.

Do okresního kola bohužel nikdo nepostoupil, a to pro nízký počet dosažených bodů.