Odborná praxe 3. ročníky -153. ženijní prapor OL

Kdy: 13. 10. od 8 hod

Kdo: 3. A a 3. B

dozor Mgr. Marta Zatloukalová a Mgr. Karolína Mlčochová

Náplň praxe bude:
Žáci budou rozděleni do čtyř skupin a tyto na sobě nezávisle budou střídat stanoviště tak, aby byly dodrženy požadované hygienické podmínky. První částí bude prezentace zaměřená na představení profese vojáka a možností kariéry v armádě, také představení ženijního praporu v Olomouci a jeho činnosti. Dále pro žáky budou vytvořena stanoviště, kde se seznámí s využitím těžké a speciální techniky, vojenských vozidel, prezentace zbraní a střelba na trenažeru, pracoviště pyrotechniků a přehlídka jejich vybavení včetně možnosti vyzkoušení, bojové techniky a činností, podle možnosti přehlídka musada. Zdravotníci a vojenští záchranáři, jejich činnost a vybavení, specialisté z misí v Afghánistánu.