Zahraničně – vzdělávací pobyt pro žáky a pedagogy, Čtenářské dílny

Název projektu:                Zahraničně – vzdělávací pobyt pro žáky a 

                                        pedagogy, Čtenářské dílny

Operační program:          Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:   1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:              1.1 – Zvyšování kvality ke vzdělávání

V rámci výzvy:                 č. 56