Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ Operační program Jan Amos Komenský

délka projektu: od 1.9. 2023 – 31.8.2025

Operační program Jan Amos Komenský

šablony:

1.III/5 Kariérový poradce

1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

1. III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1. III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

 

plakát JAK