Výzva č. 02_18_065 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

 • délka projektu od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
 • Operační program – „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ čís. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013611 – Projekt  TRIVIS Prostějov II.
 • Výzva č. 02_18_065 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ II.
 • 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • 2.III/6 Školní kariérový poradce
 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
 • 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • 2.III/11 Tandemová výuka na SŠ
 • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.III/22 Projektový den mimo školu