Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

 • délka projektu od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
 • Operační program – „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ čís. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005976– Projekt  TRIVIS Prostějov
 • Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ
 • III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • III/1.6 Školní kariérový poradce
 • III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
 • III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP
 • III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
 • III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • III/3.1.Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
 • III/4.1. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem