Digitální propast

VÝZVA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních
digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž
zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022

Věcným zaměřením Výzvy je implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.
Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.