Spolupráce s HZS

Naše škola aktivně spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Spolupráci organizuje Ing. Alice Hrubá PhD.

Žáci se pravidelně účastní cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Fotografie z akcí naleznete v sekci: galerie.

  • 4. 10. 2013 cvičení složek IZS (10 žáků 4. ročníku)
  • 3. 5. 2013 cvičení složek IZS
  • 18. 4. 2013 odborná praxe 3. ročníku – HZS Prostějov
  • 3.A
  • 3.B

  • 5. 10. 2012 dopoledne: Cvičení složek IZS – bývalá vojenská kasárna na ulici Jezdecká, Prostějov.

  • 21. 9. 2012 v nočních hodinách: Cvičení HZS Olomouckého kraje zaměřené na evakuaci obyvatelstva z oblasti ohrožené povodní (Čunín) do místa nouzového ubytování v obci Stražisko.