SOČ

Informace o letošním ročníku SOČ: http://www.soc.cz/letosni-rocnik-soc

Elektronické přihlašování pro 36. ročník soutěže bude otevřeno v lednu 2014 na http://soc.nidm.cz/prihlaska