Policie očima teenagerů

Petr Bureš z 1. A se zapojil do výtvarné soutěže vyhlášené Preventivně informačním oddělením Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a obsadil 1. místo!!!

http://www.policie.cz/clanek/policie-ocima-teenageru.aspx