112 v textu, 112 ve verších

Gratulujeme žákyni 4A (2013/14) Denise Štefkové k 2. místu v literární soutěži „112 v textu, 112 ve verších“, pořádané Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Výsledky soutěže i příspěvky soutěžících jsou zde: http://www.hzscr.cz/clanek/ceneni-vitezu-souteze-112-v-textu-112-ve-versich.aspx