RECYKLOHRANÍ

Veškerá použitá drobná elektrozařízení přineste do školy a vhoďte do červené popelnice umístěné na chodbě u šaten.

Krabice na použité baterie je umístěna v přízemí naproti kanceláři.