Odborná praxe (zátěžový kurz) 3.A, 3.B

3. B:  22. 5. – 26. 5. 2017

3. A:  29.5. – 2.6. 2017