Úřad práce

2013 – 2014

Středa 5. 2. 2014 – beseda na Úřadu práce v Prostějově pro žáky čtvrtých ročníků.

Cíl akce:  Poskytnout žákům čtvrtých ročníků přehled informací a kontaktů užitečných při hledání zaměstnání a pomaturitního studia, poradit se sestavováním CV a motivačních dopisů, obeznámit s průběhem přijímacích pohovorů a další poradenskou činností poskytovanou ÚP.

Obecné informace byly doplněny konkrétními údaji vztahujícími se na specifika zaměření školy a úspěšnost absolventů loňského maturitního ročníku Trivis PV. Žáci dostali důležité informace, kontakty a vzory v tištěné podobě. Po přednášce byl poskytnut prostor na dotazy, které byly zodpovězeny.

Mgr. Blanka Novotná, Bc. Karolína Sigmundová