Knihovna

2013/2014

Druhý ročník denního studia (30 žáků 2A) se zúčastnil v knihovně ve čtvrtek 28. 11. 2013 besedy „Máchův Máj“. Žáci si poslechli vyprávění o díle K. H. Máchy – Máj a o milostném životě básníka.

První ročník denního studia (třída 1A) se vypravil do Městské knihovny ve středu 25. 9. 2013.


2012/2013

Třída 1A s paní učitelkou Zatloukalovou navštívila dne 10. 10. 2012 Městskou knihovnu v Prostějově.

Lektor, organizace či instituce spolupracující na akci: paní Vyroubalová, pracovnice MěK

Stručný záznam obsahu a průběhu akce:

–       Seznámení s činností knihovny formou prezentace a besedy

–       Exkurze po budově a jejích jednotlivých odděleních

Hodnocení akce: velmi zdařilá, MěK je navíc po rozsáhlé rekonstrukci – krásné prostory

Další termíny exkurzí:

2A – 16. 10. 2012

4A – 24. 10. 2012