Od 24. 5. 2021 obnovena prezenční výuka

Informace MŠMT pro-skoly-a-skolska-zarizeni-od 8.6.2021
Informace MŠMT k provozu škol od 31. 5. 2021
Informace MŠMT k provozu škol od 24. 5. 2021
Povinná distanční výuka pro žáky 1. – 4. ročníků do 23. 5. 2021:
Dle aktuálního znění zákona č. 561/2004 Sb. (ŠKOLSKÝ ZÁKON); § 184a), platí:

“Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.”

Abyste předešli problémům (neomluveným hodinám, neprospěchu…), i v době distančního vzdělávání se musíte řídit aktuálním rozvrhem hodin.

Výuka většinou začíná v 8:00, až na výjimky. Doporučuji proto Bakaláře zkontrolovat cca v 7:45. To je doba, kdy už obvykle sedíte ve třídě a připravujete se na vyučování.

Také při distanční výuce je nezbytné si správně naplánovat denní režim.

Pár důležitých informací máte na nástěnce v online bakalářích.
Žádám všechny, aby pravidelně sledovali:
  • Bakaláře
  • Classroom
  • školní e-mail
V případě problémů se obracejte na třídního učitele.