Informace MŠMT o provozu škol od 11.1.2021 – povinná distanční výuka

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna
informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1
Opatření PES pro oblast školství
Povinná distanční výuka pro žáky 1. – 4. ročníků :
Dle aktuálního znění zákona č. 561/2004 Sb. (ŠKOLSKÝ ZÁKON); § 184a), platí:

“Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.”

Abyste předešli problémům (neomluveným hodinám, neprospěchu…), i v době distančního vzdělávání se musíte řídit aktuálním rozvrhem hodin.

Výuka většinou začíná v 8:00, až na výjimky. Doporučuji proto Bakaláře zkontrolovat cca v 7:45. To je doba, kdy už obvykle sedíte ve třídě a připravujete se na vyučování.

Také při distanční výuce je nezbytné si správně naplánovat denní režim.

Pár důležitých informací máte na nástěnce v online bakalářích.
Žádám všechny, aby pravidelně sledovali:
  • Bakaláře
  • Classroom
  • školní e-mail
V případě problémů se obracejte na třídního učitele.