Mimořádné opatření – uzavření škol

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

– opatření se týká i dálkového studia

– žáci, kteří využívají služeb stravování školní jídelny Švehlovy SOŠ, byli plošně odhlášeni

– úřední hodiny vždy ve středu od 9:00 – 13:00 hodin

  • výuka probíhá formou distančního studia – žáci pracují z domova na zadaných úkolech, konkrétní úkoly posílají vyučijící na společný email tířdy,  každá třída má zřízen třídní email