Maturitní zkoušky – termíny + rozpis ústních zkoušek

Rozpis žáků – ústní část MZ – žáci dle časů

Odborná písemná maturitní práce proběhne v pondělí 25. 5. 2020 od 8:00 hodin.

PÍSEMNÁ ODBORNÁ_DOZORY_SEZNAMY – rozdělení do učeben

Didaktické testy proběhnou:

1. 6.  – 8:00 hod matematika, 13:00 hod anglický jazyk

2. 6. – 8:00 hod český jazyk a literatura, 13:00 hod německý jazyk

Ústní část maturitní zkoušky od 9. 6. – přesný harmonogram rozpisu jednotlivých dnů a žáků bude zveřejněn

prilohy_jednotne_zkusebni_schema

– dne 13.5. vám byly odeslány pozvánky k maturitní zkoušce (na vámi uvedené emailové adresy)