Maturitní zkoušky podzim 18 – rozpis ústní zk.

  • písemná maturitní práce z odborných předmětů: pátek 31. 8. 2018
  • Termíny pro ústní část profilové maturitní zkoušky:

11. září 2018 (dálkové studium)

20. září 2018 (denní studium)

  • podrobný jmenný rozpis ústních maturitních zkoušek najdete v příloze