Maturitní zkoušky jaro 2020 – PŘIHLÁŠKY

Do 2. 12. 2019 – žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy

– současní žáci přihlášky obdrží u svých třídních učitelů

– pro opravné termíny byly přihlášky odeslány na mailové adresy