Maturitní zkoušky 2020 – důležité termíny

Odborná maturitní písemná práce – 6. dubna 2020

Termíny PP a DT:

Jednotné zkušení schéma_jaro_2020_prilohy

Jednotné zkušební schéma jaro_2020_podrobné

Ústní část maturitních zkoušek:

denní studium: 18. 5. – 27. 5. 2020

dálkové studium: 27. 5. – 29. 5. 2020