Máš na to, krajské finále 10. 10. 2019

Soutěž fyzické způsobilosti žáků středních škol.

Termín konání: 26. 9. 2019

Místo konání: Hranice, budova SOŠ Hranice, Jaselská 832

Soutěž je pořádána pod záštitou ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáše Landsfelda a v rámci projektu IKAP – Rovný přístup ke vzdělávání d ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Propozice

disciplíny