Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Školní přijímací zkouška se uskuteční 14. dubna 2021 od 8:00 hod. v budově školy

  • Náhradní termín 23. dubna 2021 od 8:00 hod v budově školy (v případě doložené omluvy z neúčasti v oficiálním termínu)
  • Uchazeč, který nekonal školní přijímací zkoušku v řádném termínu, se musí písemně omluvit ředitelce školy do 3 dnů

kritéria přijímacího řízení denní studium 21 -22

kritéria přijímacího řízení dálkové studium 21 -22

přihláška dálkové studium

přihláška denní studium