Zahájení školního roku, info pro 1. ročníky šk.r. 2021/22

Zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. září od 8:00 v budově školy

třída 1. A přízemí učebna U1

třída 1.B přízemí učebna U2

žáci si sebou přinesou:

– kopii vysvědčení z 9. ročníku ZŠ

– pasovou fotografii k žádosti o ISIC + 290,- Kč

– psací potřeby

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

1., 6. a 9. září 2021

Netestují se žáci:

1) kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování; doloží potvrzení

2) po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu po prodělaném onemocnění; doloží potvrzení

3) kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ NÁVRATŮ ZE ZAHRANIČÍ

Všichni žáci oznámí ve škole, zda byli v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí. 

Pokud ne, neplatí pro ně žádné zvláštní podmínky. 

Pokud však v zahraničí byli, ověří škola, zda je žák platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19. Pokud ano, umožní mu přístup do školy. Pokud ne, bude muset škola zařadit zemi, ze které se žák vrátil, do kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí.

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign

Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.

V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

 

 

SEZNAMY PRVNÍ ROČNÍKY – rozdělení do tříd

2021 Adaptační kurz – Instrukce ke kurzu

učebnice 1. ročník pro školní rok 21-22

POKYNY-PRO-NOVÉ-STRÁVNÍKY VOJÁČKOVO NÁM. 4

Přihláška ke stravování Vojáčkovo nám 2021-2022