Přijímací řízení pro šk.r. 2022/23

Seznam přijatých uchazečů denní 2022-23

Odvolání proti nepřijetí

Oznámení o možnosti vyjádření se k podkladům Rozhodnutí

Kritéria přijímacího řízení denní studium 22 -23

JPZ časové schéma 2022