Informace pro žáky

Na základě rozhodnutí ředitelky školy pokračuje od 8. 6. 2020 – 26. 6. 2020 distanční výuka pro žáky 1. – 3. ročníku na škole TRIVIS – SŠV Prostějov. Žáci mají možnost v této době využívat konzultační hodiny pedagogů ve škole po předchozí individuální domluvě s pedagogem. Konzultace je možná i formou telefonu, mailu, programu Bakalář či Google meet.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude předáno dne 26. 6. 2020 v době od 8:00 – 12:00 hod. na základě předchozí domluvy s třídním učitelem (žáci budou do školy pozváni po skupinách – tj. do 15 osob).

Mgr. Anna Zedníková
ředitelka TRIVIS – SŠV Prostějov