Hodnocení žáků za druhé pololetí šk.r. 2019/2020

Pokyn ředitelky školy k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020