Anglie 2020

 Anglie 2020

Základní informace:

TERMÍN ZÁJEZDU předběžně ŘÍJEN 2020 A JE URČEN PRO ŽÁKY 2. – 4. ROČNÍKU.

Momentální kalkulace zájezdu je cca 14.300 v závislosti na počtu účastníků a kurzu měny GBP.Je možné, že cena zájezdu se bude mírně lišit od nyní navrhované ceny, vše závisí na počtu účastníků a na ceně letenek. Cena zájezdu by neměla přesáhnout 15 000 Kč.

Zájezd bude organizován částečně agenturou a naší školou.

 

Cena zájezdu zahrnuje následující položky:

Leteckou dopravu z Brna do Londýna – pravděpodobně letiště Stansted, v ceně je příruční zavazadlo

Dopravu z letiště do centra Londýna

5x ubytování v hostitelských rodinách  včetně celodenní stravy – oběd formou balíčku

Komplexní pojištění vč. storna zájezdu

Zajištění vybraných položek agenturou

Doprava na výlet+ Vstupy do vybraných památek + MHD v Londýně

VSTUPY DO VYBRANÝCH PAMÁTEK, KTERÉ JSOU ZAHRNUTÉ V CENĚ ZÁJEZDU: celkem cca 2000 Kč

Hrad Windsor 22 GBP (cca 670 Kč)

Oxford College 9,30 GBP (cca 282 Kč)

SalisburyCathedral 3,50 GBP (cca 107 Kč)

Madame Tussaud 28 GBP – dle zájemců (cca 850 Kč)

DOPRAVA NA VÝLETY: celkem cca  2000 Kč

Cena jízdného do Oxfordu 28 GBP (cca 850 Kč)

Cena jízdného do Windsor 20 GBP (cca 610 Kč)

Cena jízdného do Salisbury, Stonehenge 16 GBP (cca 485 Kč)

MHD Londýn cca 1042 Kč

4 denní jízdné 34,40 BGP (cca 1042 Kč)

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ZÁJEZDU – ORGANIZACE JEDNOTLIVÝCH DNŮ SE MŮŽE LIŠIT V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY ORGANIZACE ZÁJEZDU

  1. den – přílet do Londýna, ubytování
  2. den – prohlídka po památkách Londýna (Big Ben, Westminsterské opatství, Buckingham Palace, Tower, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Soho…)
  3. den – celodenní výlet na královský hrad Windsor + prohlídka hradu
  4. den – celodenní výlet Oxford, po návratu večerní prohlídka Londýna
  5. den – celodenní výlet Stonehenge, Salisbury
  6. den – odjezd na letiště, přílet do ČR

 

Podmínkou účasti zájezdu jsou následující hlediska:

  1. Bezproblémový prospěch a chování žáků, žádné kázeňské postihy a neomluvené hodiny
  2. V průběhu celého zájezdu budou žáci dodržovat pravidla stanovená školním řádem, je zakázáno konzumovat alkohol a omamné látky a dodržovat všechna pravidla stanovená vedoucím zájezdu
  3. U žáků v maturitních ročnících je podmínkou bezproblémová docházka do výuky ve škole, žádné neomluvené hodiny a prospěch z jednotlivých maturitních předmětů nepřesáhne průměr 2,5

V případě, že žáci nejsou plnoletí, je potřebný souhlas jejich zákonných zástupců s účastí na zájezdu.

 

Případné dotazy směřujte na M. Kopytková

Email kopytkova@trivis.cz